Přihlásit

Báze: 36 | 33 | 30 XL | 30 | 30z | 28 | 24 | 24z | 21 | 18

Glossary

 • ramena = booms
 • hydr. = hydraulically
 • s přizvedáváním = slope compensation- possible to adjust the booms to the terrain
 • slabá verze = older weak version
 • zesílená verze = stronger version
 • ručně = manually
 • jištěné = secured
 • Varianta xxx = Variante xxx = option xxx
 • Č. položky = Lagernummer = stock no.
 • Délka = Länge = lenght
 • Počet trysek = Düsenzahl = no. of nozzles
ramena z jeklových příček   Gestänge mit 4-kant Streben Boom with section hollow
ramena z hadů   Kobra Gestänge Snake boom
jen na servis   Nur für Servis For service only
na nové stroje jen varianty v modrém poli   Varianten im blauen Feld für neue Spritzen The option in blue field is for new sprayers
Varianty ve žlutém poli zatím nelze dodat   Varianten im gelben Feld noch nicht lieferbar The option in yellow field is not available at the moment


Báze 36. Varianta 3655 Ramena 36 36
Báze 36. Č. položky 06341 06339 09619 06190 09618 06338 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3601 Ramena 36 36
Báze 36. Č. položky 06341 06339 06824 06190 06823 06338 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3656 Ramena 36 s přizvedáváním, 36 mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 06385 09619 06190 09618 06386 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3602 Ramena 36 s přizvedáváním, 36 mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 06385 06824 06190 06823 06386 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3657 Ramena 36/33 hydr. 36/33 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 09619 06190 09618 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3603 Ramena 36/33 hydr. 36/33 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 06824 06190 06823 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3658 Ramena 36/33 s přizvedáváním, 36/33 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 09619 06190 09618 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3604 Ramena 36/33 s přizvedáváním, 36/33 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 06824 06190 06823 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3659 Ramena 36/32 hydr. 36/32 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 09619 06190 09618 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3605 Ramena 36/32 hydr. 36/32 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 06824 06190 06823 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3660 Ramena 36/32 s přizvedáváním, 36/32 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 09619 06190 09618 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3606 Ramena 36/32 s přizvedáváním, 36/32 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 06824 06190 06823 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3661 Ramena 36/30 hydr. 36/30 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 09619 06190 09618 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3607 Ramena 36/30 hydr. 36/30 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 06824 06190 06823 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3662 Ramena 36/30 ručně 36/30 per Hand
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 09619 06190 09618 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3653 Ramena 36/30 ručně 36/30 per Hand
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 06824 06190 06823 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3663 Ramena 36/30 hydr. s přizvedáváním, 36/30 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 09619 06190 09618 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3608 Ramena 36/30 hydr. s přizvedáváním, 36/30 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 06824 06190 06823 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3664 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) 36/18 hydraulisch (=36/33/18)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 09619 06190 09618 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060 --- 8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3609 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) 36/18 hydraulisch (=36/33/18)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 06824 06190 06823 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3665 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33/18) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 09619 06190 09618 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3650 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33/18) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 06824 06190 06823 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3666 Ramena 36/18 hydr. (=36/33 ručně /18 hydr.) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33 per Hand /18 hydraulisch) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 09619 06190 09618 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3610 Ramena 36/18 hydr. (=36/33 ručně /18 hydr.) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33 per Hand /18 hydraulisch) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 06824 06190 06823 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3667 Ramena 36/32/18 hydr. 36/32/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 09619 06190 09618 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3611 Ramena 36/32/18 hydr. 36/32/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 06824 06190 06823 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3668 Ramena 36/32/18 hydr. s přizvedáváním, 36/32/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 09619 06190 09618 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3612 Ramena 36/32/18 hydr. s přizvedáváním, 36/32/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 06824 06190 06823 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3669 Ramena 36/30/18 hydr. 36/30/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 09619 06190 09618 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3613 Ramena 36/30/18 hydr. 36/30/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 06824 06190 06823 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3670 Ramena 36/30/18 hydr. s přizvedáváním, 36/30/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 09619 06190 09618 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3614 Ramena 36/30/18 hydr. s přizvedáváním, 36/30/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 06824 06190 06823 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3671 Ramena 33 z 36, 33(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 09619 06190 09618 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3615 Ramena 33 z 36, 33(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 06824 06190 06823 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3672 Ramena 33 z 36 s přizvedáváním, 33(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 09619 06190 09618 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3616 Ramena 33 z 36 s přizvedáváním, 33(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 06824 06190 06823 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3673 Ramena 33/30 hydr. z 36, 33/30 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 09619 06190 09618 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3617 Ramena 33/30 hydr. z 36, 33/30 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 06824 06190 06823 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3674 Ramena 33/30 hydr. z 36 s přizvedáváním, 33/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 09619 06190 09618 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3618 Ramena 33/30 hydr. z 36 s přizvedáváním, 33/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 06824 06190 06823 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3675 Ramena 33/27 hydr. z 36 33/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 09619 06190 09618 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3619 Ramena 33/27 hydr. z 36 33/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 06824 06190 06823 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3676 Ramena 33/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 09619 06190 09618 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3620 Ramena 33/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 06824 06190 06823 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3677 Ramena 33/18 hydr. z 36 33/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 09619 06190 09618 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3621 Ramena 33/18 hydr. z 36 33/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 06824 06190 06823 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3678 Ramena 33/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 09619 06190 09618 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3622 Ramena 33/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 06824 06190 06823 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3679 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 33/30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 09619 06190 09618 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3623 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 33/30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 06824 06190 06823 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3680 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 09619 06190 09618 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3624 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 06824 06190 06823 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3681 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 33/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 09619 06190 09618 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3625 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 33/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 06824 06190 06823 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3682 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 09619 06190 09618 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3626 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 06824 06190 06823 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3683 Ramena 32 z 36 32(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 09619 06190 09618 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3627 Ramena 32 z 36 32(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 06824 06190 06823 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36108 Ramena 32/30 hydr. z 36 32/30 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07204 09619 06190 09618 07203 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3684 Ramena 32 z 36 s přizvedáváním 32(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 09619 06190 09618 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3628 Ramena 32 z 36 s přizvedáváním 32(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 06824 06190 06823 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36109 Ramena 32/30 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07456 09619 06190 09618 07455 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3685 Ramena 32/18 hydr. z 36 32/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 09619 06190 09618 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3629 Ramena 32/18 hydr. z 36 32/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 06824 06190 06823 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36110 Ramena 32/30/18 hydr. z 36 32/30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07204 09619 06190 09618 07203 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3686 Ramena 32/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 09619 06190 09618 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3630 Ramena 32/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 06824 06190 06823 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36111 Ramena 32/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07456 09619 06190 09618 07455 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3687 Ramena 30 z 36 30(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 09619 06190 09618 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3631 Ramena 30 z 36 30(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 06824 06190 06823 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3688 Ramena 30 z 36 s přizvedáváním 30(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 09619 06190 09618 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3632 Ramena 30 z 36 s přizvedáváním 30(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 06824 06190 06823 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 36112 Ramena 30/28 hydr. z 36 30/28 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07191 09619 06190 09618 07190 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 2845 8060
8060 2845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 6 16 4 16 6 4 2
Báze 36.
Báze 36. 36113 Ramena 30/28 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/28 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07170 09619 06190 09618 07169 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 2845 8060
8060 2845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 6 16 4 16 6 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3689 Ramena 30/27 hydr. z 36 30/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 09619 06190 09618 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3633 Ramena 30/27 hydr. z 36 30/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 06824 06190 06823 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3690 Ramena 30/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 09619 06190 09618 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3634 Ramena 30/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 06824 06190 06823 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3691 Ramena 30/24 hydr. z 36 30/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 09351 09619 06190 09618 09350 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3651 Ramena 30/24 hydr. z 36 30/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 09351 06824 06190 06823 09350 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3692 Ramena 30/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 09619 06190 09618 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3640 Ramena 30/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 06824 06190 06823 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3693 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 09619 06190 09618 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3654 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 06824 06190 06823 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3694 Ramena 30/18 hydr. z 36 30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 09619 06190 09618 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3635 Ramena 30/18 hydr. z 36 30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 06824 06190 06823 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3695 Ramena 30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 09619 06190 09618 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3636 Ramena 30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 06824 06190 06823 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3696 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 30/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 09619 06190 09618 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3637 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 30/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 06824 06190 06823 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3697 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 09619 06190 09618 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3638 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 06824 06190 06823 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3698 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 09619 06190 09618 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3641 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 06824 06190 06823 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3699 Ramena 28 z 36 28(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 09619 06190 09618 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 3646 Ramena 28 z 36 28(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 06824 06190 06823 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 36100 Ramena 28/24 hydr. z 36 28/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 09619 06190 09618 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3647 Ramena 28/24 hydr. z 36 28/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 06824 06190 06823 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 36101 Ramena 28/18 hydr. z 36 28/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 09619 06190 09618 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 3648 Ramena 28/18 hydr. z 36 28/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 06824 06190 06823 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 36102 Ramena 28/24/18 hydr. z 36 28/24/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 09619 06190 09618 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3649 Ramena 28/24/18 hydr. z 36 28/24/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 06824 06190 06823 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 36103 Ramena 27 z 36 27(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 09351 09619 06190 09618 09350 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3652 Ramena 27 z 36 27(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 09351 06824 06190 06823 09350 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 36104 Ramena 27 z 36 s přizvedáváním 27(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 09619 06190 09618 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3642 Ramena 27 z 36 s přizvedáváním 27(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 06824 06190 06823 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 36105 Ramena 27/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 09619 06190 09618 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3643 Ramena 27/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 06824 06190 06823 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 36106 Ramena 27/18 z 36 s přizvedáváním 27/18(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 09619 06190 09618 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3644 Ramena 27/18 z 36 s přizvedáváním 27/18(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 06824 06190 06823 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 36107 Ramena 27/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 09619 06190 09618 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3645 Ramena 27/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 06824 06190 06823 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3639 Ramena 24/18 z 36
Báze 36. Č. položky 05002 07722 06824 06190 06823 07721 05019
Báze 36. Délka 2475 555 8060
8060 555 2475
Báze 36. Počet trysek 5 1 16 4 16 1 5
Báze 33p.
Báze 33p. 33p02 Ramena 30 30
Báze 33p. Č. položky 06341 06968 11013 06190 11012 06967 06340
Báze 33p. Délka 3180 4345 6560 světlo 6560 4345 3180
Báze 33p. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 33p.
Báze 33p. 33p03 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 33p. Č. položky 07137 07135 07191 11013 06190 11012 07190 07134 07136
Báze 33p. Délka 3200 1480 2845 6560 --- 6560 2845 1480 3200
Báze 33p. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 33p.
Báze 33p. 33p01 Ramena 30/15 (30/27/15) hydraulicky 30/15 (30/27/15) hydraulisch
Báze 33p. Č. položky 10499 10497 06968 11013 06190 11012 06967 10496 10498
Báze 33p. Délka 1685 1480 4345 6560 --- 6560 4345 1480 1685
Báze 33p. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 33p.
Baze 33. 3314 Ramena 33 (=33/27 hydr.) 33 (=33/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07358 09743 06190 09742 07357 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 4845 6060
6060 4845 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 10 12 4 12 10 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3301 Ramena 33 (=33/27 hydr.) 33 (=33/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07358 06545 06190 06544 07357 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 4845 6060
6060 4845 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 10 12 4 12 10 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3302 Ramena 33 (=33/27 hydr.) s přizvedáváním 33 (=33/27 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07458 09743 06190 09742 07457 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 4845 6060
6060 4845 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 10 12 4 12 10 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3315 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) 32(Basis 33) (=32/28 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06339 09743 06190 09742 06338 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3303 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) 32(Basis 33) (=32/28 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06339 06545 06190 06544 06338 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3316 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) s přizvedáváním 32(Basis 33) (=32/28 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06385 09743 06190 09742 06386 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3304 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) s přizvedáváním 32(Basis 33) (=32/28 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06385 06545 06190 06544 06386 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3317 Ramena 30 z 33 (=30/27 hydr.) 30(Basis 33) (=30/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07358 09743 06190 09742 07357 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 4845 6060
6060 4845 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3305 Ramena 30 z 33 (=30/27 hydr.) 30(Basis 33) (=30/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07358 06545 06190 06544 07357 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 4845 6060
6060 4845 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3306 Ramena 30 z 33 (=30/27 hydr.) s přizvedáváním 30(Basis 33) (=30/27 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07458 09743 06190 09742 07457 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 4845 6060
6060 4845 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3318 Ramena 30/24 z 33
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07667 09743 06190 09742 07666 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 3345 6060
6060 3345 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3307 Ramena 30/24 z 33
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07667 06545 06190 06544 07666 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 3345 6060
6060 3345 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3319 Ramena 28 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07204 09743 06190 09742 07203 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3310 Ramena 28 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07204 06545 06190 06544 07203 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3320 Ramena 28 z 33 s přizvedáváním 28 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 06341 07456 09743 06190 09742 07455 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3312 Ramena 28 z 33 s přizvedáváním 28 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 06341 07456 06545 06190 06544 07455 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3321 Ramena 28/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07204 09743 06190 09742 07203 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3311 Ramena 28/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07204 06545 06190 06544 07203 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3322 Ramena 28/24 z 33 s přizvedáváním 28/24 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07456 09743 06190 09742 07455 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3313 Ramena 28/24 z 33 s přizvedáváním 28/24 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07456 06545 06190 06544 07455 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3323 Ramena 27 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07667 09743 06190 09742 07666 06340
Baze 33. Délka 3180 3345 6060
6060 3345 3180
Baze 33. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Baze 33.
Baze 33. 3308 Ramena 27 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07667 06545 06190 06544 07666 06340
Baze 33. Délka 3180 3345 6060
6060 3345 3180
Baze 33. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Baze 33.
Baze 33. 3324 Ramena 27/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07667 06545 06190 06544 07666 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 3345 6060
6060 3345 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3309 Ramena 27/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07667 06545 06190 06544 07666 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 3345 6060
6060 3345 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Baze 33.
Baze 30 XL. 30XL01 Ramena 30/17 hydraulicky 30/17 hydraulisch
Baze 30 XL. Č. položky 06341 07422 09508 02710 09507 07421 06340
Baze 30 XL. Délka 3180 3365 7490
7490 3365 3180
Baze 30 XL. Počet trysek 6 7 15 4 15 7 6
Baze 30 XL.
Baze 30 XL. 30XL02 Ramena 28/17 hydraulicky 28/17 hydraulisch
Baze 30 XL. Č. položky 08419 07962 09508 02710 09507 07961 08418
Baze 30 XL. Délka 2680 2865 7490
7490 2865 2680
Baze 30 XL. Počet trysek 5 6 15 4 15 6 5
Baze 30 XL.
Báze 30. 3023 Ramena 30 30
Báze 30. Č. položky 06341 08274 08378 02710 08377 08273 06340
Báze 30. Délka 3180 4365 6490
6490 4365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3056 Ramena 30 s přizvedáváním 30 mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 06341 16707 08378 02710 08377 16706 06340
Báze 30. Délka 3180 4365 6490 světlo 6490 4365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3055 Ramena 30 s přizvedáváním 30 mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 08419 08855 08378 02710 08377 08854 08418
Báze 30. Délka 2680 4865 6490 světlo 6490 4865 2680
Báze 30. Počet trysek 5 10 13 4 13 10 5
Báze 30.
Báze 30. 3001 Ramena 30 Inuma-slabá verze 30 Typ Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05168 04996 02710 05010 05158 05020
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3002 Ramena 30 Inuma-zesílená verze 30 Typ Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05168 05374 02710 05375 05158 05020
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3053 Ramena 30/28 hydraulicky 30/28 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 08839 08837 08274 08378 02710 08377 08273 08836 08838
Báze 30. Délka 1185 1980 4365 6490
6490 4365 1980 1185
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3054 Ramena 30/28 ručně 30/28 per Hand
Báze 30. Č. položky 08839 08837 08274 08378 02710 08377 08273 08836 08838
Báze 30. Délka 1185 1980 4365 6490
6490 4365 1980 1185
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3003 Ramena 30/28 ručně Inuma-slabá verze 30/28 per Hand-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05581 05168 04996 02710 05010 05158 05582
Báze 30. Délka 1200 1775 4595 6480
6480 4595 1775 1200
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3004 Ramena 30/28 ručně Inuma-zesílená verze 30/28 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05581 05168 05374 02710 05375 05158 05582
Báze 30. Délka 1200 1775 4595 6480
6480 4595 1775 1200
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3024 Ramena 30/27 hydraulicky 30/27 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08274 08378 02710 08377 08273 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3005 Ramena 30/27 hydraulicky Inuma-zesílená verze 30/27 hydraulisch Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05585 05168 05374 02710 05375 05158 05586
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3006 Ramena 30/27 hydraulicky Inuma-slabá verze 30/27 hydraulisch Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05585 05168 04996 02710 05010 05158 05586
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3025 Ramena 30/27 ručně 30/27 per Hand
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08274 08378 02710 08377 08273 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3007 Ramena 30/27 ručně Inuma-slabá verze 30/27 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05168 04996 02710 05010 05158 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3008 Ramena 30/27 ručně Inuma-zesílená verze 30/27 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05168 05374 02710 05375 05158 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3026 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07962 08378 02710 08377 07961 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3043 Ramena 30/24 hydraulicky s přizvedáváním 30/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 07137 07135 09797 08378 02710 08377 09796 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3009 Ramena 30/24 hydraulicky Inuma-zesílená verze 30/24 hydraulisch Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05487 05380 05742 05374 02710 05375 05741 05381 05488
Báze 30. Délka 2920 1545 3095 6480
6480 3095 1545 2920
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3027 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07962 08378 02710 08377 07961 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3044 Ramena 30/24 ručně s přizvedáváním 30/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 07137 07135 09797 08378 02710 08377 09796 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3010 Ramena 30/24 ručně Inuma-slabá verze 30/24 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05168 04996 02710 05010 05158 05021
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3011 Ramena 30/24 ručně Inuma-zesílená verze per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05168 05374 02710 05375 05158 05021
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3040 Ramena 30/15 (30/27/15) hydraulicky 30/15 (30/27/15) hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08274 09623 02710 09622 08273 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3046 Ramena 30/15 (30/27/15) ručně 30/15 (30/27/15) per Hand
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08841 08378 02710 08377 08840 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3047 Ramena 30/15 (30/24/15) hydraulicky 30/15 (30/24/15) hydraulisch
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07962 09623 02710 09622 07961 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3039 Ramena 30/15 (30/24/15) ručně 30/15 (30/24/15) per Hand
Báze 30. Č. položky 07137 07135 09971 08378 02710 08377 09970 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3028 Ramena 28 28
Báze 30. Č. položky 06341 07422 08378 02710 08377 07421 06340
Báze 30. Délka 3180 3365 6490
6490 3365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3036 Ramena 28 s přizvedáváním 28 mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 06341 08846 08378 02710 08377 08845 06340
Báze 30. Délka 3180 3365 6490
6490 3365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3012 Ramena 28 Inuma-slabá verze 28 Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05166 04996 02710 05010 05156 05020
Báze 30. Délka 2970 3595 6480
6480 3595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3013 Ramena 28 Inuma-zesílená verze 28 Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05166 05374 02710 05375 05156 05020
Báze 30. Délka 2970 3595 6480
6480 3595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3029 Ramena 28/24 hydraulicky 28/24 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10517 10515 07422 08378 02710 08377 07421 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3030 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 30. Č. položky 10517 10515 07422 08378 02710 08377 07421 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3041 Ramena 28/24 hydraulicky s přizvedáváním 28/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 10517 10515 08846 08378 02710 08377 08845 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3042 Ramena 28/24 ručně s přizvedáváním 28/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 10517 10515 08846 08378 02710 08377 08845 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3014 Ramena 28/24 ručně Inuma-slabá verze 28/24 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05577 05166 04996 02710 05010 05156 05578
Báze 30. Délka 2200 775 3595 6480
6480 3595 775 2200
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3015 Ramena 28/24 ručně Inuma-zesílená verze 28/24 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05577 05166 05374 02710 05375 05156 05578
Báze 30. Délka 2200 775 3595 6480
6480 3595 775 2200
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3048 Ramena 28/15 (28/24/15) hydraulicky 28/15 (28/24/15) hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10517 10515 07422 09623 02710 09622 07421 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3049 Ramena 28/15 (28/24/15) ručně 28/15 (28/24/15) per Hand
Báze 30. Č. položky 10517 10515 09389 08378 02710 08377 09388 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3031 Ramena 27 27
Báze 30. Č. položky 06341 07962 08378 02710 08377 07961 06340
Báze 30. Délka 3180 2865 6490
6490 2865 3180
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3016 Ramena 27 Inuma-slabá verze 27 Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05165 04996 02710 05010 05155 05020
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3017 Ramena 27 Inuma-zesílená verze 27 Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05165 05374 02710 05375 05155 05020
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3032 Ramena 27/24 hydraulicky 27/24 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10499 10497 07962 08378 02710 08377 07961 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 2865 6490
6490 2865 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3020 Ramena 27/24 hydraulicky Inuma-zesílená verze 27/24 hydraulisch Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05585 05165 05374 02710 05375 05155 05586
Báze 30. Délka 1700 1275 3095 6480
6480 3095 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3033 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 30. Č. položky 10499 10497 07962 08378 02710 08377 07961 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 2865 6490
6490 2865 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3018 Ramena 27/24 ručně Inuma-slabá verze 27/24 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05165 04996 02710 05010 05155 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 3095 6480
6480 3095 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3019 Ramena 27/24 ručně Inuma-zesílená verze 27/24 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05165 05374 02710 05375 05155 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 3095 6480
6480 3095 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3034 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07799 08378 02710 08377 07798 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 1365 6490
6490 1365 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 3 13 4 13 3 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3035 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07799 08378 02710 08377 07798 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 1365 6490
6490 1365 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 3 13 4 13 3 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3021 Ramena 27/21 ručně Inuma-slabá verze 27/21 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05165 04996 02710 05010 05155 05021
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3022 Ramena 27/21 ručně Inuma-zesílená verze 27/21 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05165 05374 02710 05375 05155 05021
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3050 Ramena 27/15 hydraulicky 27/15 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 06341 07962 09623 02710 09622 07961 06340
Báze 30. Délka 3180 2865 6490
6490 2865 3180
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3051 Ramena 27/15 ručně 27/15 per Hand
Báze 30. Č. položky 06341 09971 08378 02710 08377 09970 06340
Báze 30. Délka 3180 2865 6490
6490 2865 3180
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3045 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 30. Č. položky 05738 05736 08378 02710 08377 05735 05737
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3037 Ramena 24 24
Báze 30. Č. položky 06341 07799 08378 02710 08377 07798 06340
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3038 Ramena 24/15 hydraulicky 24/15 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 06341 07799 09623 02710 09622 07798 06340
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3052 Ramena 24/15 ručně 24/15 per Hand
Báze 30. Č. položky 06341 10443 08378 02710 08377 10442 06340
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30z. 30z15 Ramena 30 (=30/27 hydr.) 30 (=30/27 hydr.)
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07854 07740 02710 07739 07853 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990
5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z30 Ramena 30 (=30/27 hydraulicky) s přizvedáváním 30 (=30/27 hydr.) mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08855 07740 02710 07739 08854 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990 --- 5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z01 Ramena 30 30 (=30/27 hydr.)
Báze 30z. Č. položky 05585 05169 04997 02710 05011 05159 05586
Báze 30z. Délka 1700 1275 5095 5980
5980 5095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z02 Ramena 30/28 ručně 30/28 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05581 05169 04997 02710 05011 05159 05582
Báze 30z. Délka 1200 1775 5095 5980
5980 5095 1775 1200
Báze 30z. Počet trysek 2 4 10 12 4 12 10 4 2
Báze 30z.
Báze 30z. 30z16 Ramena 30/27 ručně 30/27 per Hand
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07854 07740 02710 07739 07853 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990
5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z31 Ramena 30/27 ručně s přizvedáváním 30/27 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08855 07740 02710 07739 08854 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990
5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z03 Ramena 30/27 ručně 30/27 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05580 05169 04997 02710 05011 05159 05579
Báze 30z. Délka 1700 1275 5095 5980
5980 5095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z17 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 07422 07740 02710 07739 07421 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z35 Ramena 30/24 hydraulicky s přizvedáváním 30/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 08846 07740 02710 07739 08845 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z14 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05487 05380 05754 04997 02710 05011 05754 05381 05488
Báze 30z. Délka 2920 1545 3365 5980
5980 3365 1545 2920
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z18 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 07422 07740 02710 07739 07421 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z36 Ramena 30/24 ručně s přizvedáváním 30/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 08846 07740 02710 07739 08845 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z04 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05004 05169 04997 02710 05011 05159 05021
Báze 30z. Délka 2970 5095 5980
5980 5095 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 10 12 4 12 10 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z05 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05487 05380 07422 04997 02710 05011 07421 05381 05488
Báze 30z. Délka 2920 1545 3595 5980
5980 3595 1545 2920
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z39 Ramena 30/14 hydraulicky (30/24) 30/14 per hydraulisch (30/24)
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 07422 10449 02710 10448 07421 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z29 Ramena 30/14 ručně (30/24) 30/14 per Hand (30/24)
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09389 07740 02710 07739 09388 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z06 Ramena 28 28
Báze 30z. Č. položky 05003 05167 04997 02710 05011 05157 05020
Báze 30z. Délka 2970 4095 5980
5980 4095 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z19 Ramena 28 28
Báze 30z. Č. položky 06341 07745 07740 02710 07739 07744 06340
Báze 30z. Délka 3180 3865 5990 světlo 5990 3865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z34 Ramena 28 s přizvedáváním 28 mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 06341 09108 07740 02710 07739 09107 06340
Báze 30z. Délka 3180 3865 5990
5990 3865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z07 Ramena 28/25 hydraulicky 28/25 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05585 05167 04997 02710 05011 05157 05586
Báze 30z. Délka 1700 1275 4095 5980
5980 4095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 8 12 4 12 8 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z08 Ramena 28/25 ručně 28/25 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05580 05167 04997 02710 05011 05157 05579
Báze 30z. Délka 1700 1275 4095 5980
5980 4095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 8 12 4 12 8 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z20 Ramena 28/24 hydraulicky 28/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07745 07740 02710 07739 07744 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z21 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07745 07740 02710 07739 07744 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z32 Ramena 28/24 hydraulicky s přizvedáváním 28/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 09108 07740 02710 07739 09107 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z33 Ramena 28/24 ručně s přizvedáváním 28/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 09108 07740 02710 07739 09107 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z09 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05577 05167 04997 02710 05011 05157 05578
Báze 30z. Délka 2200 775 4095 5980
5980 4095 775 2200
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z40 Ramena 28/14 (28/24/14) hydraulicky 28/14 (28/24/14) hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07745 10449 02710 10448 07744 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z22 Ramena 28/14 (28/24/14) ručně 28/14 (28/24/14) per Hand
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07787 07740 02710 07739 07786 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z23 Ramena 27 27
Báze 30z. Č. položky 06341 07422 07740 02710 07739 07421 06340
Báze 30z. Délka 3180 3365 5990 --- 5990 3365 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z26 Ramena 27 s přizvedávíním 27 mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 06341 08846 07740 02710 07739 08845 06340
Báze 30z. Délka 3180 3365 5990 --- 5990 3365 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z10 Ramena 27 27
Báze 30z. Č. položky 05003 05166 04997 02710 05011 05156 05020
Báze 30z. Délka 2970 3595 5980 --- 5980 3595 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z24 Ramena 27/24 hydraulicky 27/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07422 07740 02710 07739 07421 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z37 Ramena 27/24 hydraulicky s přizvedáváním 27/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08846 07740 02710 07739 08845 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z11 Ramena 27/24 hydraulicky 27/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05585 05166 04997 02710 05011 05156 05586
Báze 30z. Délka 1700 1275 3595 5980 --- 5980 3595 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z25 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07422 07740 02710 07739 07421 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z38 Ramena 27/24 ručně s přizvedáváním 27/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08846 07740 02710 07739 08845 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z12 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05580 05166 04997 02710 05011 05156 05579
Báze 30z. Délka 1700 1275 3595 5980 --- 5980 3595 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z13 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05004 05166 04997 02710 05011 05156 05021
Báze 30z. Délka 2970 3595 5980 --- 5980 3595 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z28 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09391 07740 02710 07739 09390 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 1865 5990 --- 5990 1865 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 4 12 4 12 4 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z47 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09391 07740 02710 07739 09390 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 1865 5990 --- 5990 1865 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 4 12 4 12 4 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z41 Ramena 27/14 (27/24/14) hydraulicky 27/14 (27/24/14) hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07422 10449 02710 10448 07421 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990
5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z42 Ramena 27/14 (27/24/14) ručně 27/14 (27/24/14) per Hand
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 09389 07740 02710 07739 09388 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990
5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z46 Ramena 27/21/14 hydraulicky 27/21/14 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09391 10449 02710 10448 09390 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 1865 5990 --- 5990 1865 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 4 12 4 12 4 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z45 Ramena 25 25
Báze 30z. Č. položky 08419 07962 07740 02710 07739 07961 08418
Báze 30z. Délka 2680 2865 5990 --- 5990 2865 2680
Báze 30z. Počet trysek 5 6 12 4 12 6 5
Báze 30z.
Báze 30z. 30z27 Ramena 24 24
Báze 30z. Č. položky 06341 09391 07740 02710 07739 09390 06340
Báze 30z. Délka 3180 1865 5990 --- 5990 1865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 4 12 4 12 4 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z43 Ramena 24/14 hydraulicky 24/14 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 06341 09391 10449 02710 10448 09390 06340
Báze 30z. Délka 3180 1865 5990 --- 5990 1865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 4 12 4 12 4 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z44 Ramena 24/14 ručně 24/14 par Hand
Báze 30z. Č. položky 06341 10446 07740 02710 07739 10445 06340
Báze 30z. Délka 3180 1865 5990 --- 5990 1865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 4 12 4 12 4 6
Báze 30z.
Báze 28. 2801 Ramena 30 30
Báze 28. Č. položky 05487 05380 07418 04995 02710 05009 07417 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 4330 5230
5230 4330 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 9 10 4 10 9 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2802 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 05004 07420 04995 02710 05009 07419 05021
Báze 28. Délka 2970 5830 5230
5230 5830 2970
Báze 28. Počet trysek 6 12 10 4 10 12 6
Báze 28.
Báze 28. 2803 Ramena 28(=28/25) 28 (=28/25 hydr.)
Báze 28. Č. položky 05585 07416 04995 02710 05009 07415 05586
Báze 28. Délka 1700 1275 4830 5230
5230 4830 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 10 10 4 10 10 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2815 Ramena 28(=28/24) 28 (=28/24 hydr.)
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07854 07797 02710 07796 07853 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 4865 4990
4990 4865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 10 10 4 10 10 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2816 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07854 07797 02710 07796 07853 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 4865 4990
4990 4865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 10 10 4 10 10 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2804 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 05577 07416 04995 02710 05009 07415 05578
Báze 28. Délka 2200 775 4830 5230
5230 4830 775 2200
Báze 28. Počet trysek 4 2 10 10 4 10 10 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2831 Ramena 28/22 hydraulicky 28/22 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07422 07797 02710 07796 07421 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 3365 4990
4990 3365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2832 Ramena 28/22 ručně 28/22 per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07422 07797 02710 07796 07421 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 3365 4990
4990 3365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2805 Ramena 28/22 hydraulicky 28/22 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05487 05380 05734 04995 02710 05009 05733 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 3330 5230
5230 3330 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2829 Ramena 27 (=27/24 hydraulicky) 27 (=27/24 hydr.)
Báze 28. Č. položky 10499 10497 08274 07797 02710 07796 08273 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 4365 4990
4990 4365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2806 Ramena 27 27 (=27/24 hydr.)
Báze 28. Č. položky 05585 07414 04995 02710 05009 07413 05586
Báze 28. Délka 1700 1275 4330 5230
5230 4330 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2830 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 08274 07797 02710 07796 08273 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 4365 4990
4990 4365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2807 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 05580 07414 04995 02710 05009 07413 05579
Báze 28. Délka 1700 1275 4330 5230
5230 4330 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2817 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07962 07797 02710 07796 07961 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2834 Ramena 27/21 hydraulicky s přizvedáváním 27/21 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 07137 07135 09797 07797 02710 07796 09796 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2818 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07962 07797 02710 07796 07961 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2808 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05487 05380 05376 04995 02710 05009 05377 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 2830 5230
5230 2830 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2809 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 28. Č. položky 05004 07412 04995 02710 05009 07411 05021
Báze 28. Délka 2970 4330 5230
5230 4330 2970
Báze 28. Počet trysek 6 9 10 4 10 9 6
Báze 28.
Báze 28. 2840 Ramena 27/12 (27/21/12) hydraulicky 27/12 (27/21/12) hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07962 09785 02710 09784 07961 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2841 Ramena 27/12 (27/21/12) ručně 27/12 (27/21/12) per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 09971 07797 02710 07796 09970 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2833 Ramena 25 s přizvedáváním 25 mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 06341 08846 07797 02710 07796 08845 06340
Báze 28. Délka 3180 3365 4990
4990 3365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 7 10 4 10 7 6
Báze 28.
Báze 28. 2819 Ramena 24 24
Báze 28. Č. položky 06341 07962 07797 02710 07796 07961 06340
Báze 28. Délka 3180 2865 4990 světlo 4990 2865 3180
Báze 28. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 28.
Báze 28. 2835 Ramena 24 s přizvedáváním 24 mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 06341 09797 07797 02710 07796 09796 06340
Báze 28. Délka 3180 2865 4990
4990 2865 3180
Báze 28. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 28.
Báze 28. 2810 Ramena 24 24
Báze 28. Č. položky 05003 05162 04995 02710 05009 05152 05020
Báze 28. Délka 2970 2830 5230
5230 2830 2970
Báze 28. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 28.
Báze 28. 2820 Ramena 24/21 hydraulicky 24/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07962 07797 02710 07796 07961 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2836 Ramena 24/21 hydraulicky s přizvedáváním 24/21 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 10499 10497 09797 07797 02710 07796 09796 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2821 Ramena 24/21 ručně 24/21 per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07962 07797 02710 07796 07961 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990 světlo 4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2811 Ramena 24/21 hydraulicky 24/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05585 05162 04995 02710 05009 05152 10514 10516
Báze 28. Délka 1700 1275 2830 5230
5230 2830 980 2195
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2822 Ramena 24/20 hydraulicky 24/20 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07962 07797 02710 07796 07961 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 2865 4990
4990 2865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 6 10 4 10 6 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2823 Ramena 24/20 ručně 24/20 per Hand
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07962 07797 02710 07796 07961 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 2865 4990
4990 2865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 6 10 4 10 6 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2824 Ramena 24/18 hydraulicky 24/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07799 07797 02710 07796 07798 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 3 10 4 10 3 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2825 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07799 07797 02710 07796 07798 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 3 10 4 10 3 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2812 Ramena 24/18 hydraulicky 24/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05487 05380 07236 04995 02710 05009 07235 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 1330 5230
5230 1330 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 3 10 4 10 3 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2842 Ramena 24/12 (24/21/12) hydraulicky 24/12 (24/21/12) hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07962 09785 02710 09784 07961 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2843 Ramena 24/12 (24/21/12) ručně 24/12 (24/21/12) per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 09971 07797 02710 07796 09970 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2826 Ramena 21 21
Báze 28. Č. položky 06341 07799 07797 02710 07796 07798 06340
Báze 28. Délka 3180 1365 4990 --- 4990 1365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2813 Ramena 21 21
Báze 28. Č. položky 05003 05382 04995 02710 05009 05383 05020
Báze 28. Délka 2970 1330 5230 --- 5230 1330 2970
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2827 Ramena 21/18 hydraulicky 21/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07799 07797 02710 07796 07798 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2828 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07799 07797 02710 07796 07798 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2814 Ramena 21/18 hydraulicky 21/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05585 05382 04995 02710 05009 05383 05586
Báze 28. Délka 1700 1275 1330 5230 --- 5230 1330 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2837 Ramena 21/15 hydraulicky 21/15 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05738 05736
07797 02710 07796
05735 05737
Báze 28. Délka 3180 1355
4990 --- 4990
1355 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3
10 4 10
3 6
Báze 28.
Báze 28. 2838 Ramena 21/15 ručně 21/15 per Hand
Báze 28. Č. položky 05738 05736
07797 02710 07796
05735 05737
Báze 28. Délka 3180 1355
4990 --- 4990
1355 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3
10 4 10
3 6
Báze 28.
Báze 28. 2844 Ramena 21/12 hydraulicky 21/12 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 06341 07799 09785 02710 09784 07798 06340
Báze 28. Délka 3180 1365 4990
4990 1365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2845 Ramena 21/12 ručně 21/12 per Hand
Báze 28. Č. položky 06341 10443 07797 02710 07796 10442 06340
Báze 28. Délka 3180 1365 4990 --- 4990 1365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2839 Ramena 20 20
Báze 28. Č. položky 08419 07799 07797 02710 07796 07798 08418
Báze 28. Délka 2680 1365 4990 --- 4990 1365 2680
Báze 28. Počet trysek 5 3 10 4 10 3 5
Báze 28.
Báze 28. 2846 Ramena 20/12 hydraulicky 20/12 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 08419 07799 09785 02710 09784 07798 08418
Báze 28. Délka 2680 1365 4990
4990 1365 2680
Báze 28. Počet trysek 5 3 10 4 10 3 5
Báze 28.
Báze 28. 2847 Ramena 20/12 ručně 20/12 per Hand
Báze 28. Č. položky 08419 10443 07797 02710 07796 10442 08418
Báze 28. Délka 2680 1365 4990 --- 4990 1365 2680
Báze 28. Počet trysek 5 3 10 4 10 3 5
Báze 28.
Báze 24. 2401 Ramena 28 Inuma 28 Inuma
Báze 24. Č. položky 05487 05380 05734 04993 02710 05007 05733 05381 05488
Báze 24. Délka 2920 1545 3330 5230
5230 3330 1545 2920
Báze 24. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 24.
Báze 24. 2402 Ramena 27 Inuma 27 Inuma
Báze 24. Č. položky 05487 05380 05376 04993 02710 05007 05377 05381 05488
Báze 24. Délka 2920 1545 2830 5230
5230 2830 1545 2920
Báze 24. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 24.
Báze 24. 2403 Ramena 24 24
Báze 24. Č. položky 05003 05162 04993 02710 05007 05152 05020
Báze 24. Délka 2970 2830 5230
5230 2830 2970
Báze 24. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 24.
Báze 24. 2404 Ramena 24/22 ručně 24/22 per Hand
Báze 24. Č. položky 05581 05162 04993 02710 05007 05152 05582
Báze 24. Délka 1200 1775 2830 5230
5230 2830 1775 1200
Báze 24. Počet trysek 2 4 6 10 4 10 6 4 2
Báze 24.
Báze 24. 2405 Rameno 24/21 ručně 24/21 per Hand
Báze 24. Č. položky 05580 05162 04993 02710 05007 05152 05579
Báze 24. Délka 1700 1275 2830 5230
5230 2830 1275 1700
Báze 24. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 24.
Báze 24. 2406 Ramena 24/20 ručně 24/20 per Hand
Báze 24. Č. položky 05577 05162 04993 02710 05007 05152 05578
Báze 24. Délka 2200 775 2830 5230
5230 2830 775 2200
Báze 24. Počet trysek 4 2 6 10 4 10 6 2 4
Báze 24.
Báze 24. 2407 Ramena 24/18 ručně 2x jištěné 24/18 per Hand 2.Sicherung
Báze 24. Č. položky 05004 05163 04993 02710 05007 05153 05021
Báze 24. Délka 2970 2750 5230
5230 2750 2970
Báze 24. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 24.
Báze 24. 2408 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 24. Č. položky 05004 05162 04993 02710 05007 05152 05021
Báze 24. Délka 2970 3330 5230
5230 3330 2970
Báze 24. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 24.
Báze 24. 2409 Ramena 21 21
Báze 24. Č. položky 05003 05382 04993 02710 05007 05383 05020
Báze 24. Délka 2970 1330 5230
5230 1330 2970
Báze 24. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 24.
Báze 24. 2410 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 24. Č. položky 05580 05382 04993 02710 05007 05383 05579
Báze 24. Délka 1700 1275 1330 5230
5230 1330 1275 1700
Báze 24. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 24.
Báze 24z. 24z01 Ramena 27 Inuma 27 Inuma
Báze 24z. Č. položky 05487 05380 05734 04994 02710 05008 05733 05381 05488
Báze 24z. Délka 2920 1545 3330 4730
4730 3330 1545 2920
Báze 24z. Počet trysek 6 3 7 9 4 9 7 3 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z02 Ramena 24 Inuma 24 Inuma
Báze 24z. Č. položky 05003 05164 04994 02710 05008 05154 05020
Báze 24z. Délka 2970 3330 4730
4730 3330 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 7 9 4 9 7 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z03 Ramena 24/22 ručně 24/22 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05581 05164 04994 02710 05008 05154 05582
Báze 24z. Délka 1200 1775 3330 4730
4730 3330 1775 1200
Báze 24z. Počet trysek 2 4 7 9 4 9 7 4 2
Báze 24z.
Báze 24z. 24z04 Rameno 24/21 ručně 24/21 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05580 05164 04994 02710 05008 05154 05579
Báze 24z. Délka 1700 1275 3330 4730
4730 3330 1275 1700
Báze 24z. Počet trysek 3 3 7 9 4 9 7 3 3
Báze 24z.
Báze 24z. 24z05 Ramena 24/20 ručně 24/20 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05577 05164 04994 02710 05008 05154 05578
Báze 24z. Délka 2200 775 3330 4730
4730 3330 775 2200
Báze 24z. Počet trysek 4 2 7 9 4 9 7 2 4
Báze 24z.
Báze 24z. 24z06 Ramena 24/18 ručně 2x jištěné 24/18 per Hand 2.Sicherung
Báze 24z. Č. položky 05004 07408 04994 02710 05008 07407 05021
Báze 24z. Délka 2970 3250 4730
4730 3250 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 7 9 4 9 7 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z07 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05004 05164 04994 02710 05008 05154 05021
Báze 24z. Délka 2970 3330 4730
4730 3330 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 7 9 4 9 7 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z08 Ramena 21 21
Báze 24z. Č. položky 05003 07410 04994 02710 05008 07409 05020
Báze 24z. Délka 2970 1830 4730
4730 1830 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 4 9 4 9 4 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z09 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05580 07410 04994 02710 05008 07409 05579
Báze 24z. Délka 1700 1275 1830 4730
4730 1830 1275 1700
Báze 24z. Počet trysek 3 3 4 9 4 9 4 3 3
Báze 24z.
Báze 21. 2104 Ramena 21 21
Báze 21. Č. položky 09268 09373 09368 02709 09367 09372 09267
Báze 21. Délka 2970 2140 4485 --- 4485 2140 2970
Báze 21. Počet trysek 6 4 9 4 9 4 6
Báze 21.
Báze 21. 2101 Ramena 21 21
Báze 21. Č. položky 05003 05161 04992 02709 05006 05151 05020
Báze 21. Délka 2970 2215 4485 --- 4485 2215 2970
Báze 21. Počet trysek 6 4 9 4 9 4 6
Báze 21.
Báze 21. 2107 Ramena 21/18 odnímatelné 21/18
Báze 21. Č. položky 07563 07561 09373 09368 02709 09367 09372 07560 07562
Báze 21. Délka 1700 1275 2140 4485 --- 4485 2140 1275 1700
Báze 21. Počet trysek 3 3 4 9 4 9 4 3 3
Báze 21.
Báze 21. 2102 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 21. Č. položky 05580 05161 04992 02709 05006 05151 05579
Báze 21. Délka 1700 1275 2215 4485 --- 4485 2215 1275 1700
Báze 21. Počet trysek 3 3 4 9 4 9 4 3 3
Báze 21.
Báze 21. 2105 Ramena 20 20
Báze 21. Č. položky 09280 09373 09368 02709 09367 09372 09279
Báze 21. Délka 2470 2140 4485 --- 4485 2140 2470
Báze 21. Počet trysek 5 4 9 4 9 4 5
Báze 21.
Báze 21. 2103 Ramena 20 20
Báze 21. Č. položky 05002 05161 04992 02709 05006 05151 05019
Báze 21. Délka 2475 2215 4485 --- 4485 2215 2475
Báze 21. Počet trysek 5 4 9 4 9 4 5
Báze 21.
Báze 21. 2106 Ramena 20/18 odnímatelné 20/18
Báze 21. Č. položky 09215 09213 09373 09368 02709 09367 09372 09212 09214
Báze 21. Délka 1200 1270 2140 4485 --- 4485 2140 1270 1200
Báze 21. Počet trysek 2 3 4 9 4 9 4 3 2
Báze 21.
Báze 18. 1804 Ramena 18 18
Báze 18. Č. položky 09969 X 09859 02708 09858 X 09968
Báze 18. Délka 3860 X 4250 --- 4250 X 3860
Báze 18. Počet trysek 8 X 8 4 8 X 8
Báze 18.
Báze 18. 1801 Ramena 18 18
Báze 18. Č. položky 05000 X 04991 02708 05005 X 05017
Báze 18. Délka 3850 X 4250 --- 4250 X 3850
Báze 18. Počet trysek 8 X 8 4 8 X 8
Báze 18.
Báze 18. 1802 Ramena 16 16
Báze 18. Č. položky 05732 X 04991 02708 05005 X 05731
Báze 18. Délka 2850 X 4250 --- 4250 X 2850
Báze 18. Počet trysek 6 X 8 4 8 X 6
Báze 18.
Báze 18. 1803 Ramena 15 15
Báze 18. Č. položky 07460 X 04991 02708 05005 X 07459
Báze 18. Délka 1350 X 4250 --- 4250 X 1350
Báze 18. Počet trysek 5 X 8 4 8 X 5
Báze 18.
Báze 18. 1805 Ramena 15 15
Báze 18. Č. položky 07460 X 09859 02708 09858 X 07459
Báze 18. Délka 1350 X 4250 --- 4250 X 1350
Báze 18. Počet trysek 5 X 8 4 8 X 5

Báze 36. Varianta 3655 Ramena 36 36
Báze 36. Č. položky 06341 06339 09619 06190 09618 06338 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3601 Ramena 36 36
Báze 36. Č. položky 06341 06339 06824 06190 06823 06338 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3656 Ramena 36 s přizvedáváním, 36 mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 06385 09619 06190 09618 06386 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3602 Ramena 36 s přizvedáváním, 36 mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 06385 06824 06190 06823 06386 06340
Báze 36. Délka 3180 5845 8060 světlo 8060 5845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 12 16 4 16 12 6
Báze 36.
Báze 36. 3657 Ramena 36/33 hydr. 36/33 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 09619 06190 09618 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3603 Ramena 36/33 hydr. 36/33 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 06824 06190 06823 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3658 Ramena 36/33 s přizvedáváním, 36/33 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 09619 06190 09618 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3604 Ramena 36/33 s přizvedáváním, 36/33 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 06824 06190 06823 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3659 Ramena 36/32 hydr. 36/32 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 09619 06190 09618 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3605 Ramena 36/32 hydr. 36/32 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 06824 06190 06823 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3660 Ramena 36/32 s přizvedáváním, 36/32 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 09619 06190 09618 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3606 Ramena 36/32 s přizvedáváním, 36/32 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 06824 06190 06823 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3661 Ramena 36/30 hydr. 36/30 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 09619 06190 09618 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3607 Ramena 36/30 hydr. 36/30 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 06824 06190 06823 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3662 Ramena 36/30 ručně 36/30 per Hand
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 09619 06190 09618 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3653 Ramena 36/30 ručně 36/30 per Hand
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 06824 06190 06823 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3663 Ramena 36/30 hydr. s přizvedáváním, 36/30 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 09619 06190 09618 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3608 Ramena 36/30 hydr. s přizvedáváním, 36/30 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 06824 06190 06823 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3664 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) 36/18 hydraulisch (=36/33/18)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 09619 06190 09618 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060 --- 8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3609 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) 36/18 hydraulisch (=36/33/18)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06339 06824 06190 06823 06338 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3665 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33/18) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 09619 06190 09618 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3650 Ramena 36/18 hydr. (=36/33/18) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33/18) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 06824 06190 06823 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3666 Ramena 36/18 hydr. (=36/33 ručně /18 hydr.) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33 per Hand /18 hydraulisch) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 09619 06190 09618 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3610 Ramena 36/18 hydr. (=36/33 ručně /18 hydr.) s přizved. 36/18 hydraulisch (=36/33 per Hand /18 hydraulisch) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06385 06824 06190 06823 06386 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 5845 8060
8060 5845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 12 16 4 16 12 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3667 Ramena 36/32/18 hydr. 36/32/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 09619 06190 09618 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3611 Ramena 36/32/18 hydr. 36/32/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06339 06824 06190 06823 06338 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3668 Ramena 36/32/18 hydr. s přizvedáváním, 36/32/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 09619 06190 09618 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3612 Ramena 36/32/18 hydr. s přizvedáváním, 36/32/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10517 10515 06385 06824 06190 06823 06386 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 5845 8060
8060 5845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 12 16 4 16 12 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3669 Ramena 36/30/18 hydr. 36/30/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 09619 06190 09618 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3613 Ramena 36/30/18 hydr. 36/30/18 hydraulisch
Báze 36. Č. položky 07137 07135 06968 06824 06190 06823 06967 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3670 Ramena 36/30/18 hydr. s přizvedáváním, 36/30/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 09619 06190 09618 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3614 Ramena 36/30/18 hydr. s přizvedáváním, 36/30/18 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07452 06824 06190 06823 07451 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 4345 8060
8060 4345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 9 16 4 16 9 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3671 Ramena 33 z 36, 33(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 09619 06190 09618 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3615 Ramena 33 z 36, 33(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 06824 06190 06823 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3672 Ramena 33 z 36 s přizvedáváním, 33(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 09619 06190 09618 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3616 Ramena 33 z 36 s přizvedáváním, 33(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 06824 06190 06823 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3673 Ramena 33/30 hydr. z 36, 33/30 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 09619 06190 09618 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3617 Ramena 33/30 hydr. z 36, 33/30 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 06824 06190 06823 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3674 Ramena 33/30 hydr. z 36 s přizvedáváním, 33/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 09619 06190 09618 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3618 Ramena 33/30 hydr. z 36 s přizvedáváním, 33/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 06824 06190 06823 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3675 Ramena 33/27 hydr. z 36 33/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 09619 06190 09618 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3619 Ramena 33/27 hydr. z 36 33/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 06824 06190 06823 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3676 Ramena 33/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 09619 06190 09618 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3620 Ramena 33/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 06824 06190 06823 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3677 Ramena 33/18 hydr. z 36 33/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 09619 06190 09618 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3621 Ramena 33/18 hydr. z 36 33/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 06968 06824 06190 06823 06967 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3678 Ramena 33/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 09619 06190 09618 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3622 Ramena 33/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07452 06824 06190 06823 07451 06340
Báze 36. Délka 3180 4345 8060
8060 4345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 9 16 4 16 9 6
Báze 36.
Báze 36. 3679 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 33/30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 09619 06190 09618 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3623 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 33/30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 06968 06824 06190 06823 06967 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3680 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 09619 06190 09618 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3624 Ramena 33/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07452 06824 06190 06823 07451 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 4345 8060
8060 4345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 9 16 4 16 9 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3681 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 33/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 09619 06190 09618 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3625 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 33/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07191 06824 06190 06823 07190 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3682 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 09619 06190 09618 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3626 Ramena 33/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 33/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 07170 06824 06190 06823 07169 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 2845 8060
8060 2845 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 6 16 4 16 6 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3683 Ramena 32 z 36 32(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 09619 06190 09618 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3627 Ramena 32 z 36 32(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 06824 06190 06823 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36108 Ramena 32/30 hydr. z 36 32/30 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07204 09619 06190 09618 07203 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3684 Ramena 32 z 36 s přizvedáváním 32(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 09619 06190 09618 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3628 Ramena 32 z 36 s přizvedáváním 32(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 06824 06190 06823 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36109 Ramena 32/30 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/30 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07456 09619 06190 09618 07455 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3685 Ramena 32/18 hydr. z 36 32/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 09619 06190 09618 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3629 Ramena 32/18 hydr. z 36 32/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07204 06824 06190 06823 07203 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36110 Ramena 32/30/18 hydr. z 36 32/30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07204 09619 06190 09618 07203 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3686 Ramena 32/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 09619 06190 09618 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 3630 Ramena 32/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07456 06824 06190 06823 07455 06340
Báze 36. Délka 3180 3845 8060
8060 3845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 8 16 4 16 8 6
Báze 36.
Báze 36. 36111 Ramena 32/30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 32/30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07456 09619 06190 09618 07455 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 3845 8060
8060 3845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 8 16 4 16 8 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3687 Ramena 30 z 36 30(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 09619 06190 09618 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3631 Ramena 30 z 36 30(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 06824 06190 06823 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3688 Ramena 30 z 36 s přizvedáváním 30(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 09619 06190 09618 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3632 Ramena 30 z 36 s přizvedáváním 30(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 06824 06190 06823 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 36112 Ramena 30/28 hydr. z 36 30/28 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07191 09619 06190 09618 07190 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 2845 8060
8060 2845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 6 16 4 16 6 4 2
Báze 36.
Báze 36. 36113 Ramena 30/28 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/28 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 08839 08837 07170 09619 06190 09618 07169 08836 08838
Báze 36. Délka 1185 1980 2845 8060
8060 2845 1980 1185
Báze 36. Počet trysek 2 4 6 16 4 16 6 4 2
Báze 36.
Báze 36. 3689 Ramena 30/27 hydr. z 36 30/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 09619 06190 09618 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3633 Ramena 30/27 hydr. z 36 30/27 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 06824 06190 06823 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3690 Ramena 30/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 09619 06190 09618 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3634 Ramena 30/27 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 06824 06190 06823 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3691 Ramena 30/24 hydr. z 36 30/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 09351 09619 06190 09618 09350 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3651 Ramena 30/24 hydr. z 36 30/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 07137 07135 09351 06824 06190 06823 09350 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3692 Ramena 30/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 09619 06190 09618 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3640 Ramena 30/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 06824 06190 06823 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3693 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 09619 06190 09618 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3654 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 06824 06190 06823 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3694 Ramena 30/18 hydr. z 36 30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 09619 06190 09618 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3635 Ramena 30/18 hydr. z 36 30/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 07191 06824 06190 06823 07190 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3695 Ramena 30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 09619 06190 09618 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3636 Ramena 30/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 07170 06824 06190 06823 07169 06340
Báze 36. Délka 3180 2845 8060
8060 2845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 6 16 4 16 6 6
Báze 36.
Báze 36. 3696 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 30/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 09619 06190 09618 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3637 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 30/27/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07191 06824 06190 06823 07190 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3697 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 09619 06190 09618 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3638 Ramena 30/27/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/27/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 07170 06824 06190 06823 07169 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 2845 8060
8060 2845 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 6 16 4 16 6 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3698 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 09619 06190 09618 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3641 Ramena 30/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 30/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 07137 07135 08193 06824 06190 06823 08192 07134 07136
Báze 36. Délka 3200 1480 1345 8060
8060 1345 1480 3200
Báze 36. Počet trysek 6 3 3 16 4 16 3 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3699 Ramena 28 z 36 28(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 09619 06190 09618 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 3646 Ramena 28 z 36 28(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 06824 06190 06823 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 36100 Ramena 28/24 hydr. z 36 28/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 09619 06190 09618 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3647 Ramena 28/24 hydr. z 36 28/24 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 06824 06190 06823 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 36101 Ramena 28/18 hydr. z 36 28/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 09619 06190 09618 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 3648 Ramena 28/18 hydr. z 36 28/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 08175 06824 06190 06823 08174 06340
Báze 36. Délka 3180 1845 8060
8060 1845 3180
Báze 36. Počet trysek 6 4 16 4 16 4 6
Báze 36.
Báze 36. 36102 Ramena 28/24/18 hydr. z 36 28/24/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 09619 06190 09618 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 3649 Ramena 28/24/18 hydr. z 36 28/24/18 hydraulisch (Basis 36)
Báze 36. Č. položky 10517 10515 08175 06824 06190 06823 08174 10514 10516
Báze 36. Délka 2195 980 1845 8060
8060 1845 980 2195
Báze 36. Počet trysek 4 2 4 16 4 16 4 2 4
Báze 36.
Báze 36. 36103 Ramena 27 z 36 27(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 09351 09619 06190 09618 09350 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3652 Ramena 27 z 36 27(Basis 36)
Báze 36. Č. položky 06341 09351 06824 06190 06823 09350 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 36104 Ramena 27 z 36 s přizvedáváním 27(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 09619 06190 09618 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3642 Ramena 27 z 36 s přizvedáváním 27(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 06824 06190 06823 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 36105 Ramena 27/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 09619 06190 09618 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3643 Ramena 27/24 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 06824 06190 06823 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 36106 Ramena 27/18 z 36 s přizvedáváním 27/18(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 09619 06190 09618 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 3644 Ramena 27/18 z 36 s přizvedáváním 27/18(Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 06341 08193 06824 06190 06823 08192 06340
Báze 36. Délka 3180 1345 8060
8060 1345 3180
Báze 36. Počet trysek 6 3 16 4 16 3 6
Báze 36.
Báze 36. 36107 Ramena 27/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 09619 06190 09618 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3645 Ramena 27/24/18 hydr. z 36 s přizvedáváním 27/24/18 hydraulisch (Basis 36) mit Winkelhub
Báze 36. Č. položky 10499 10497 08193 06824 06190 06823 08192 10496 10498
Báze 36. Délka 1685 1480 1345 8060
8060 1345 1480 1685
Báze 36. Počet trysek 3 3 3 16 4 16 3 3 3
Báze 36.
Báze 36. 3639 Ramena 24/18 z 36
Báze 36. Č. položky 05002 07722 06824 06190 06823 07721 05019
Báze 36. Délka 2475 555 8060
8060 555 2475
Báze 36. Počet trysek 5 1 16 4 16 1 5
Báze 33p.
Báze 33p. 33p02 Ramena 30 30
Báze 33p. Č. položky 06341 06968 11013 06190 11012 06967 06340
Báze 33p. Délka 3180 4345 6560 světlo 6560 4345 3180
Báze 33p. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 33p.
Báze 33p. 33p03 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 33p. Č. položky 07137 07135 07191 11013 06190 11012 07190 07134 07136
Báze 33p. Délka 3200 1480 2845 6560 --- 6560 2845 1480 3200
Báze 33p. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 33p.
Báze 33p. 33p01 Ramena 30/15 (30/27/15) hydraulicky 30/15 (30/27/15) hydraulisch
Báze 33p. Č. položky 10499 10497 06968 11013 06190 11012 06967 10496 10498
Báze 33p. Délka 1685 1480 4345 6560 --- 6560 4345 1480 1685
Báze 33p. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 33p.
Baze 33. 3314 Ramena 33 (=33/27 hydr.) 33 (=33/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07358 09743 06190 09742 07357 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 4845 6060
6060 4845 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 10 12 4 12 10 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3301 Ramena 33 (=33/27 hydr.) 33 (=33/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07358 06545 06190 06544 07357 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 4845 6060
6060 4845 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 10 12 4 12 10 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3302 Ramena 33 (=33/27 hydr.) s přizvedáváním 33 (=33/27 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07458 09743 06190 09742 07457 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 4845 6060
6060 4845 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 10 12 4 12 10 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3315 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) 32(Basis 33) (=32/28 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06339 09743 06190 09742 06338 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3303 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) 32(Basis 33) (=32/28 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06339 06545 06190 06544 06338 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3316 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) s přizvedáváním 32(Basis 33) (=32/28 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06385 09743 06190 09742 06386 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3304 Ramena 32 z 33 (=32/28 hydr.) s přizvedáváním 32(Basis 33) (=32/28 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 06385 06545 06190 06544 06386 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 5845 6060
6060 5845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 12 12 4 12 12 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3317 Ramena 30 z 33 (=30/27 hydr.) 30(Basis 33) (=30/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07358 09743 06190 09742 07357 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 4845 6060
6060 4845 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3305 Ramena 30 z 33 (=30/27 hydr.) 30(Basis 33) (=30/27 hydr.)
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07358 06545 06190 06544 07357 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 4845 6060
6060 4845 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3306 Ramena 30 z 33 (=30/27 hydr.) s přizvedáváním 30(Basis 33) (=30/27 hydr.) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07458 09743 06190 09742 07457 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 4845 6060
6060 4845 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3318 Ramena 30/24 z 33
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07667 09743 06190 09742 07666 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 3345 6060
6060 3345 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3307 Ramena 30/24 z 33
Baze 33. Č. položky 07137 07135 07667 06545 06190 06544 07666 07134 07136
Baze 33. Délka 3200 1480 3345 6060
6060 3345 1480 3200
Baze 33. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Baze 33.
Baze 33. 3319 Ramena 28 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07204 09743 06190 09742 07203 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3310 Ramena 28 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07204 06545 06190 06544 07203 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3320 Ramena 28 z 33 s přizvedáváním 28 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 06341 07456 09743 06190 09742 07455 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3312 Ramena 28 z 33 s přizvedáváním 28 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 06341 07456 06545 06190 06544 07455 06340
Baze 33. Délka 3180 3845 6060
6060 3845 3180
Baze 33. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Baze 33.
Baze 33. 3321 Ramena 28/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07204 09743 06190 09742 07203 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3311 Ramena 28/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07204 06545 06190 06544 07203 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3322 Ramena 28/24 z 33 s přizvedáváním 28/24 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07456 09743 06190 09742 07455 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3313 Ramena 28/24 z 33 s přizvedáváním 28/24 (Basis 33) mit Winkelhub
Baze 33. Č. položky 10517 10515 07456 06545 06190 06544 07455 10514 10516
Baze 33. Délka 2195 980 3845 6060
6060 3845 980 2195
Baze 33. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Baze 33.
Baze 33. 3323 Ramena 27 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07667 09743 06190 09742 07666 06340
Baze 33. Délka 3180 3345 6060
6060 3345 3180
Baze 33. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Baze 33.
Baze 33. 3308 Ramena 27 z 33
Baze 33. Č. položky 06341 07667 06545 06190 06544 07666 06340
Baze 33. Délka 3180 3345 6060
6060 3345 3180
Baze 33. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Baze 33.
Baze 33. 3324 Ramena 27/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07667 06545 06190 06544 07666 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 3345 6060
6060 3345 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Baze 33.
Baze 33. 3309 Ramena 27/24 z 33
Baze 33. Č. položky 10499 10497 07667 06545 06190 06544 07666 10496 10498
Baze 33. Délka 1685 1480 3345 6060
6060 3345 1480 1685
Baze 33. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Baze 33.
Baze 30 XL. 30XL01 Ramena 30/17 hydraulicky 30/17 hydraulisch
Baze 30 XL. Č. položky 06341 07422 09508 02710 09507 07421 06340
Baze 30 XL. Délka 3180 3365 7490
7490 3365 3180
Baze 30 XL. Počet trysek 6 7 15 4 15 7 6
Baze 30 XL.
Baze 30 XL. 30XL02 Ramena 28/17 hydraulicky 28/17 hydraulisch
Baze 30 XL. Č. položky 08419 07962 09508 02710 09507 07961 08418
Baze 30 XL. Délka 2680 2865 7490
7490 2865 2680
Baze 30 XL. Počet trysek 5 6 15 4 15 6 5
Baze 30 XL.
Báze 30. 3023 Ramena 30 30
Báze 30. Č. položky 06341 08274 08378 02710 08377 08273 06340
Báze 30. Délka 3180 4365 6490
6490 4365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3056 Ramena 30 s přizvedáváním 30 mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 06341 16707 08378 02710 08377 16706 06340
Báze 30. Délka 3180 4365 6490 světlo 6490 4365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3055 Ramena 30 s přizvedáváním 30 mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 08419 08855 08378 02710 08377 08854 08418
Báze 30. Délka 2680 4865 6490 světlo 6490 4865 2680
Báze 30. Počet trysek 5 10 13 4 13 10 5
Báze 30.
Báze 30. 3001 Ramena 30 Inuma-slabá verze 30 Typ Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05168 04996 02710 05010 05158 05020
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3002 Ramena 30 Inuma-zesílená verze 30 Typ Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05168 05374 02710 05375 05158 05020
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3053 Ramena 30/28 hydraulicky 30/28 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 08839 08837 08274 08378 02710 08377 08273 08836 08838
Báze 30. Délka 1185 1980 4365 6490
6490 4365 1980 1185
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3054 Ramena 30/28 ručně 30/28 per Hand
Báze 30. Č. položky 08839 08837 08274 08378 02710 08377 08273 08836 08838
Báze 30. Délka 1185 1980 4365 6490
6490 4365 1980 1185
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3003 Ramena 30/28 ručně Inuma-slabá verze 30/28 per Hand-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05581 05168 04996 02710 05010 05158 05582
Báze 30. Délka 1200 1775 4595 6480
6480 4595 1775 1200
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3004 Ramena 30/28 ručně Inuma-zesílená verze 30/28 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05581 05168 05374 02710 05375 05158 05582
Báze 30. Délka 1200 1775 4595 6480
6480 4595 1775 1200
Báze 30. Počet trysek 2 4 9 13 4 13 9 4 2
Báze 30.
Báze 30. 3024 Ramena 30/27 hydraulicky 30/27 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08274 08378 02710 08377 08273 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3005 Ramena 30/27 hydraulicky Inuma-zesílená verze 30/27 hydraulisch Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05585 05168 05374 02710 05375 05158 05586
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3006 Ramena 30/27 hydraulicky Inuma-slabá verze 30/27 hydraulisch Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05585 05168 04996 02710 05010 05158 05586
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3025 Ramena 30/27 ručně 30/27 per Hand
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08274 08378 02710 08377 08273 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3007 Ramena 30/27 ručně Inuma-slabá verze 30/27 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05168 04996 02710 05010 05158 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3008 Ramena 30/27 ručně Inuma-zesílená verze 30/27 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05168 05374 02710 05375 05158 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 4595 6480
6480 4595 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3026 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07962 08378 02710 08377 07961 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3043 Ramena 30/24 hydraulicky s přizvedáváním 30/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 07137 07135 09797 08378 02710 08377 09796 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3009 Ramena 30/24 hydraulicky Inuma-zesílená verze 30/24 hydraulisch Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05487 05380 05742 05374 02710 05375 05741 05381 05488
Báze 30. Délka 2920 1545 3095 6480
6480 3095 1545 2920
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3027 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07962 08378 02710 08377 07961 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3044 Ramena 30/24 ručně s přizvedáváním 30/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 07137 07135 09797 08378 02710 08377 09796 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3010 Ramena 30/24 ručně Inuma-slabá verze 30/24 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05168 04996 02710 05010 05158 05021
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3011 Ramena 30/24 ručně Inuma-zesílená verze per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05168 05374 02710 05375 05158 05021
Báze 30. Délka 2970 4595 6480
6480 4595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 9 13 4 13 9 6
Báze 30.
Báze 30. 3040 Ramena 30/15 (30/27/15) hydraulicky 30/15 (30/27/15) hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08274 09623 02710 09622 08273 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3046 Ramena 30/15 (30/27/15) ručně 30/15 (30/27/15) per Hand
Báze 30. Č. položky 10499 10497 08841 08378 02710 08377 08840 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 4365 6490
6490 4365 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 9 13 4 13 9 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3047 Ramena 30/15 (30/24/15) hydraulicky 30/15 (30/24/15) hydraulisch
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07962 09623 02710 09622 07961 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3039 Ramena 30/15 (30/24/15) ručně 30/15 (30/24/15) per Hand
Báze 30. Č. položky 07137 07135 09971 08378 02710 08377 09970 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 2865 6490
6490 2865 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 6 13 4 13 6 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3028 Ramena 28 28
Báze 30. Č. položky 06341 07422 08378 02710 08377 07421 06340
Báze 30. Délka 3180 3365 6490
6490 3365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3036 Ramena 28 s přizvedáváním 28 mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 06341 08846 08378 02710 08377 08845 06340
Báze 30. Délka 3180 3365 6490
6490 3365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3012 Ramena 28 Inuma-slabá verze 28 Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05166 04996 02710 05010 05156 05020
Báze 30. Délka 2970 3595 6480
6480 3595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3013 Ramena 28 Inuma-zesílená verze 28 Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05166 05374 02710 05375 05156 05020
Báze 30. Délka 2970 3595 6480
6480 3595 2970
Báze 30. Počet trysek 6 7 13 4 13 7 6
Báze 30.
Báze 30. 3029 Ramena 28/24 hydraulicky 28/24 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10517 10515 07422 08378 02710 08377 07421 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3030 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 30. Č. položky 10517 10515 07422 08378 02710 08377 07421 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3041 Ramena 28/24 hydraulicky s přizvedáváním 28/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 10517 10515 08846 08378 02710 08377 08845 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3042 Ramena 28/24 ručně s přizvedáváním 28/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30. Č. položky 10517 10515 08846 08378 02710 08377 08845 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3014 Ramena 28/24 ručně Inuma-slabá verze 28/24 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05577 05166 04996 02710 05010 05156 05578
Báze 30. Délka 2200 775 3595 6480
6480 3595 775 2200
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3015 Ramena 28/24 ručně Inuma-zesílená verze 28/24 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05577 05166 05374 02710 05375 05156 05578
Báze 30. Délka 2200 775 3595 6480
6480 3595 775 2200
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3048 Ramena 28/15 (28/24/15) hydraulicky 28/15 (28/24/15) hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10517 10515 07422 09623 02710 09622 07421 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3049 Ramena 28/15 (28/24/15) ručně 28/15 (28/24/15) per Hand
Báze 30. Č. položky 10517 10515 09389 08378 02710 08377 09388 10514 10516
Báze 30. Délka 2195 980 3365 6490
6490 3365 980 2195
Báze 30. Počet trysek 4 2 7 13 4 13 7 2 4
Báze 30.
Báze 30. 3031 Ramena 27 27
Báze 30. Č. položky 06341 07962 08378 02710 08377 07961 06340
Báze 30. Délka 3180 2865 6490
6490 2865 3180
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3016 Ramena 27 Inuma-slabá verze 27 Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05165 04996 02710 05010 05155 05020
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3017 Ramena 27 Inuma-zesílená verze 27 Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05003 05165 05374 02710 05375 05155 05020
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3032 Ramena 27/24 hydraulicky 27/24 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 10499 10497 07962 08378 02710 08377 07961 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 2865 6490
6490 2865 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3020 Ramena 27/24 hydraulicky Inuma-zesílená verze 27/24 hydraulisch Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05585 05165 05374 02710 05375 05155 05586
Báze 30. Délka 1700 1275 3095 6480
6480 3095 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3033 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 30. Č. položky 10499 10497 07962 08378 02710 08377 07961 10496 10498
Báze 30. Délka 1685 1480 2865 6490
6490 2865 1480 1685
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3018 Ramena 27/24 ručně Inuma-slabá verze 27/24 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05165 04996 02710 05010 05155 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 3095 6480
6480 3095 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3019 Ramena 27/24 ručně Inuma-zesílená verze 27/24 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05580 05165 05374 02710 05375 05155 05579
Báze 30. Délka 1700 1275 3095 6480
6480 3095 1275 1700
Báze 30. Počet trysek 3 3 6 13 4 13 6 3 3
Báze 30.
Báze 30. 3034 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07799 08378 02710 08377 07798 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 1365 6490
6490 1365 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 3 13 4 13 3 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3035 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 30. Č. položky 07137 07135 07799 08378 02710 08377 07798 07134 07136
Báze 30. Délka 3200 1480 1365 6490
6490 1365 1480 3200
Báze 30. Počet trysek 6 3 3 13 4 13 3 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3021 Ramena 27/21 ručně Inuma-slabá verze 27/21 per Hand Inuma-leichte Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05165 04996 02710 05010 05155 05021
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3022 Ramena 27/21 ručně Inuma-zesílená verze 27/21 per Hand Inuma-schwere Ausführung
Báze 30. Č. položky 05004 05165 05374 02710 05375 05155 05021
Báze 30. Délka 2970 3095 6480
6480 3095 2970
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3050 Ramena 27/15 hydraulicky 27/15 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 06341 07962 09623 02710 09622 07961 06340
Báze 30. Délka 3180 2865 6490
6490 2865 3180
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3051 Ramena 27/15 ručně 27/15 per Hand
Báze 30. Č. položky 06341 09971 08378 02710 08377 09970 06340
Báze 30. Délka 3180 2865 6490
6490 2865 3180
Báze 30. Počet trysek 6 6 13 4 13 6 6
Báze 30.
Báze 30. 3045 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 30. Č. položky 05738 05736 08378 02710 08377 05735 05737
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3037 Ramena 24 24
Báze 30. Č. položky 06341 07799 08378 02710 08377 07798 06340
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3038 Ramena 24/15 hydraulicky 24/15 hydraulisch
Báze 30. Č. položky 06341 07799 09623 02710 09622 07798 06340
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30. 3052 Ramena 24/15 ručně 24/15 per Hand
Báze 30. Č. položky 06341 10443 08378 02710 08377 10442 06340
Báze 30. Délka 3180 1365 6490
6490 1365 3180
Báze 30. Počet trysek 6 3 13 4 13 3 6
Báze 30.
Báze 30z. 30z15 Ramena 30 (=30/27 hydr.) 30 (=30/27 hydr.)
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07854 07740 02710 07739 07853 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990
5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z30 Ramena 30 (=30/27 hydraulicky) s přizvedáváním 30 (=30/27 hydr.) mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08855 07740 02710 07739 08854 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990 --- 5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z01 Ramena 30 30 (=30/27 hydr.)
Báze 30z. Č. položky 05585 05169 04997 02710 05011 05159 05586
Báze 30z. Délka 1700 1275 5095 5980
5980 5095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z02 Ramena 30/28 ručně 30/28 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05581 05169 04997 02710 05011 05159 05582
Báze 30z. Délka 1200 1775 5095 5980
5980 5095 1775 1200
Báze 30z. Počet trysek 2 4 10 12 4 12 10 4 2
Báze 30z.
Báze 30z. 30z16 Ramena 30/27 ručně 30/27 per Hand
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07854 07740 02710 07739 07853 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990
5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z31 Ramena 30/27 ručně s přizvedáváním 30/27 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08855 07740 02710 07739 08854 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 4865 5990
5990 4865 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z03 Ramena 30/27 ručně 30/27 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05580 05169 04997 02710 05011 05159 05579
Báze 30z. Délka 1700 1275 5095 5980
5980 5095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 10 12 4 12 10 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z17 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 07422 07740 02710 07739 07421 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z35 Ramena 30/24 hydraulicky s přizvedáváním 30/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 08846 07740 02710 07739 08845 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z14 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05487 05380 05754 04997 02710 05011 05754 05381 05488
Báze 30z. Délka 2920 1545 3365 5980
5980 3365 1545 2920
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z18 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 07422 07740 02710 07739 07421 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z36 Ramena 30/24 ručně s přizvedáváním 30/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 08846 07740 02710 07739 08845 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z04 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05004 05169 04997 02710 05011 05159 05021
Báze 30z. Délka 2970 5095 5980
5980 5095 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 10 12 4 12 10 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z05 Ramena 30/24 hydraulicky 30/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05487 05380 07422 04997 02710 05011 07421 05381 05488
Báze 30z. Délka 2920 1545 3595 5980
5980 3595 1545 2920
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z39 Ramena 30/14 hydraulicky (30/24) 30/14 per hydraulisch (30/24)
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 07422 10449 02710 10448 07421 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z29 Ramena 30/14 ručně (30/24) 30/14 per Hand (30/24)
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09389 07740 02710 07739 09388 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 3365 5990
5990 3365 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 7 12 4 12 7 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z06 Ramena 28 28
Báze 30z. Č. položky 05003 05167 04997 02710 05011 05157 05020
Báze 30z. Délka 2970 4095 5980
5980 4095 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z19 Ramena 28 28
Báze 30z. Č. položky 06341 07745 07740 02710 07739 07744 06340
Báze 30z. Délka 3180 3865 5990 světlo 5990 3865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z34 Ramena 28 s přizvedáváním 28 mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 06341 09108 07740 02710 07739 09107 06340
Báze 30z. Délka 3180 3865 5990
5990 3865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 8 12 4 12 8 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z07 Ramena 28/25 hydraulicky 28/25 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05585 05167 04997 02710 05011 05157 05586
Báze 30z. Délka 1700 1275 4095 5980
5980 4095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 8 12 4 12 8 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z08 Ramena 28/25 ručně 28/25 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05580 05167 04997 02710 05011 05157 05579
Báze 30z. Délka 1700 1275 4095 5980
5980 4095 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 8 12 4 12 8 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z20 Ramena 28/24 hydraulicky 28/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07745 07740 02710 07739 07744 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z21 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07745 07740 02710 07739 07744 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z32 Ramena 28/24 hydraulicky s přizvedáváním 28/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 09108 07740 02710 07739 09107 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z33 Ramena 28/24 ručně s přizvedáváním 28/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 09108 07740 02710 07739 09107 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z09 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05577 05167 04997 02710 05011 05157 05578
Báze 30z. Délka 2200 775 4095 5980
5980 4095 775 2200
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z40 Ramena 28/14 (28/24/14) hydraulicky 28/14 (28/24/14) hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07745 10449 02710 10448 07744 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z22 Ramena 28/14 (28/24/14) ručně 28/14 (28/24/14) per Hand
Báze 30z. Č. položky 10517 10515 07787 07740 02710 07739 07786 10514 10516
Báze 30z. Délka 2195 980 3865 5990
5990 3865 980 2195
Báze 30z. Počet trysek 4 2 8 12 4 12 8 2 4
Báze 30z.
Báze 30z. 30z23 Ramena 27 27
Báze 30z. Č. položky 06341 07422 07740 02710 07739 07421 06340
Báze 30z. Délka 3180 3365 5990 --- 5990 3365 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z26 Ramena 27 s přizvedávíním 27 mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 06341 08846 07740 02710 07739 08845 06340
Báze 30z. Délka 3180 3365 5990 --- 5990 3365 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z10 Ramena 27 27
Báze 30z. Č. položky 05003 05166 04997 02710 05011 05156 05020
Báze 30z. Délka 2970 3595 5980 --- 5980 3595 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z24 Ramena 27/24 hydraulicky 27/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07422 07740 02710 07739 07421 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z37 Ramena 27/24 hydraulicky s přizvedáváním 27/24 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08846 07740 02710 07739 08845 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z11 Ramena 27/24 hydraulicky 27/24 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 05585 05166 04997 02710 05011 05156 05586
Báze 30z. Délka 1700 1275 3595 5980 --- 5980 3595 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z25 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07422 07740 02710 07739 07421 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z38 Ramena 27/24 ručně s přizvedáváním 27/24 per Hand mit Winkelhub
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 08846 07740 02710 07739 08845 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990 --- 5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z12 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05580 05166 04997 02710 05011 05156 05579
Báze 30z. Délka 1700 1275 3595 5980 --- 5980 3595 1275 1700
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z13 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 30z. Č. položky 05004 05166 04997 02710 05011 05156 05021
Báze 30z. Délka 2970 3595 5980 --- 5980 3595 2970
Báze 30z. Počet trysek 6 7 12 4 12 7 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z28 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09391 07740 02710 07739 09390 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 1865 5990 --- 5990 1865 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 4 12 4 12 4 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z47 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09391 07740 02710 07739 09390 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 1865 5990 --- 5990 1865 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 4 12 4 12 4 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z41 Ramena 27/14 (27/24/14) hydraulicky 27/14 (27/24/14) hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 07422 10449 02710 10448 07421 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990
5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z42 Ramena 27/14 (27/24/14) ručně 27/14 (27/24/14) per Hand
Báze 30z. Č. položky 10499 10497 09389 07740 02710 07739 09388 10496 10498
Báze 30z. Délka 1685 1480 3365 5990
5990 3365 1480 1685
Báze 30z. Počet trysek 3 3 7 12 4 12 7 3 3
Báze 30z.
Báze 30z. 30z46 Ramena 27/21/14 hydraulicky 27/21/14 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 07137 07135 09391 10449 02710 10448 09390 07134 07136
Báze 30z. Délka 3200 1480 1865 5990 --- 5990 1865 1480 3200
Báze 30z. Počet trysek 6 3 4 12 4 12 4 3 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z45 Ramena 25 25
Báze 30z. Č. položky 08419 07962 07740 02710 07739 07961 08418
Báze 30z. Délka 2680 2865 5990 --- 5990 2865 2680
Báze 30z. Počet trysek 5 6 12 4 12 6 5
Báze 30z.
Báze 30z. 30z27 Ramena 24 24
Báze 30z. Č. položky 06341 09391 07740 02710 07739 09390 06340
Báze 30z. Délka 3180 1865 5990 --- 5990 1865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 4 12 4 12 4 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z43 Ramena 24/14 hydraulicky 24/14 hydraulisch
Báze 30z. Č. položky 06341 09391 10449 02710 10448 09390 06340
Báze 30z. Délka 3180 1865 5990 --- 5990 1865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 4 12 4 12 4 6
Báze 30z.
Báze 30z. 30z44 Ramena 24/14 ručně 24/14 par Hand
Báze 30z. Č. položky 06341 10446 07740 02710 07739 10445 06340
Báze 30z. Délka 3180 1865 5990 --- 5990 1865 3180
Báze 30z. Počet trysek 6 4 12 4 12 4 6
Báze 30z.
Báze 28. 2801 Ramena 30 30
Báze 28. Č. položky 05487 05380 07418 04995 02710 05009 07417 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 4330 5230
5230 4330 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 9 10 4 10 9 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2802 Ramena 30/24 ručně 30/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 05004 07420 04995 02710 05009 07419 05021
Báze 28. Délka 2970 5830 5230
5230 5830 2970
Báze 28. Počet trysek 6 12 10 4 10 12 6
Báze 28.
Báze 28. 2803 Ramena 28(=28/25) 28 (=28/25 hydr.)
Báze 28. Č. položky 05585 07416 04995 02710 05009 07415 05586
Báze 28. Délka 1700 1275 4830 5230
5230 4830 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 10 10 4 10 10 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2815 Ramena 28(=28/24) 28 (=28/24 hydr.)
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07854 07797 02710 07796 07853 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 4865 4990
4990 4865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 10 10 4 10 10 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2816 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07854 07797 02710 07796 07853 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 4865 4990
4990 4865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 10 10 4 10 10 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2804 Ramena 28/24 ručně 28/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 05577 07416 04995 02710 05009 07415 05578
Báze 28. Délka 2200 775 4830 5230
5230 4830 775 2200
Báze 28. Počet trysek 4 2 10 10 4 10 10 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2831 Ramena 28/22 hydraulicky 28/22 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07422 07797 02710 07796 07421 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 3365 4990
4990 3365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2832 Ramena 28/22 ručně 28/22 per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07422 07797 02710 07796 07421 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 3365 4990
4990 3365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2805 Ramena 28/22 hydraulicky 28/22 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05487 05380 05734 04995 02710 05009 05733 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 3330 5230
5230 3330 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2829 Ramena 27 (=27/24 hydraulicky) 27 (=27/24 hydr.)
Báze 28. Č. položky 10499 10497 08274 07797 02710 07796 08273 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 4365 4990
4990 4365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2806 Ramena 27 27 (=27/24 hydr.)
Báze 28. Č. položky 05585 07414 04995 02710 05009 07413 05586
Báze 28. Délka 1700 1275 4330 5230
5230 4330 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2830 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 08274 07797 02710 07796 08273 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 4365 4990
4990 4365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2807 Ramena 27/24 ručně 27/24 per Hand
Báze 28. Č. položky 05580 07414 04995 02710 05009 07413 05579
Báze 28. Délka 1700 1275 4330 5230
5230 4330 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 9 10 4 10 9 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2817 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07962 07797 02710 07796 07961 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2834 Ramena 27/21 hydraulicky s přizvedáváním 27/21 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 07137 07135 09797 07797 02710 07796 09796 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2818 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07962 07797 02710 07796 07961 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2808 Ramena 27/21 hydraulicky 27/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05487 05380 05376 04995 02710 05009 05377 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 2830 5230
5230 2830 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2809 Ramena 27/21 ručně 27/21 per Hand
Báze 28. Č. položky 05004 07412 04995 02710 05009 07411 05021
Báze 28. Délka 2970 4330 5230
5230 4330 2970
Báze 28. Počet trysek 6 9 10 4 10 9 6
Báze 28.
Báze 28. 2840 Ramena 27/12 (27/21/12) hydraulicky 27/12 (27/21/12) hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07962 09785 02710 09784 07961 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2841 Ramena 27/12 (27/21/12) ručně 27/12 (27/21/12) per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 09971 07797 02710 07796 09970 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 2865 4990
4990 2865 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2833 Ramena 25 s přizvedáváním 25 mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 06341 08846 07797 02710 07796 08845 06340
Báze 28. Délka 3180 3365 4990
4990 3365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 7 10 4 10 7 6
Báze 28.
Báze 28. 2819 Ramena 24 24
Báze 28. Č. položky 06341 07962 07797 02710 07796 07961 06340
Báze 28. Délka 3180 2865 4990 světlo 4990 2865 3180
Báze 28. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 28.
Báze 28. 2835 Ramena 24 s přizvedáváním 24 mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 06341 09797 07797 02710 07796 09796 06340
Báze 28. Délka 3180 2865 4990
4990 2865 3180
Báze 28. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 28.
Báze 28. 2810 Ramena 24 24
Báze 28. Č. položky 05003 05162 04995 02710 05009 05152 05020
Báze 28. Délka 2970 2830 5230
5230 2830 2970
Báze 28. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 28.
Báze 28. 2820 Ramena 24/21 hydraulicky 24/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07962 07797 02710 07796 07961 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2836 Ramena 24/21 hydraulicky s přizvedáváním 24/21 hydraulisch mit Winkelhub
Báze 28. Č. položky 10499 10497 09797 07797 02710 07796 09796 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2821 Ramena 24/21 ručně 24/21 per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07962 07797 02710 07796 07961 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990 světlo 4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2811 Ramena 24/21 hydraulicky 24/21 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05585 05162 04995 02710 05009 05152 10514 10516
Báze 28. Délka 1700 1275 2830 5230
5230 2830 980 2195
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2822 Ramena 24/20 hydraulicky 24/20 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07962 07797 02710 07796 07961 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 2865 4990
4990 2865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 6 10 4 10 6 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2823 Ramena 24/20 ručně 24/20 per Hand
Báze 28. Č. položky 10517 10515 07962 07797 02710 07796 07961 10514 10516
Báze 28. Délka 2195 980 2865 4990
4990 2865 980 2195
Báze 28. Počet trysek 4 2 6 10 4 10 6 2 4
Báze 28.
Báze 28. 2824 Ramena 24/18 hydraulicky 24/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07799 07797 02710 07796 07798 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 3 10 4 10 3 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2825 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 28. Č. položky 07137 07135 07799 07797 02710 07796 07798 07134 07136
Báze 28. Délka 3200 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 3200
Báze 28. Počet trysek 6 3 3 10 4 10 3 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2812 Ramena 24/18 hydraulicky 24/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05487 05380 07236 04995 02710 05009 07235 05381 05488
Báze 28. Délka 2920 1545 1330 5230
5230 1330 1545 2920
Báze 28. Počet trysek 6 3 3 10 4 10 3 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2842 Ramena 24/12 (24/21/12) hydraulicky 24/12 (24/21/12) hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07962 09785 02710 09784 07961 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2843 Ramena 24/12 (24/21/12) ručně 24/12 (24/21/12) per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 09971 07797 02710 07796 09970 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 2865 4990
4990 2865 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2826 Ramena 21 21
Báze 28. Č. položky 06341 07799 07797 02710 07796 07798 06340
Báze 28. Délka 3180 1365 4990 --- 4990 1365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2813 Ramena 21 21
Báze 28. Č. položky 05003 05382 04995 02710 05009 05383 05020
Báze 28. Délka 2970 1330 5230 --- 5230 1330 2970
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2827 Ramena 21/18 hydraulicky 21/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07799 07797 02710 07796 07798 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2828 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 28. Č. položky 10499 10497 07799 07797 02710 07796 07798 10496 10498
Báze 28. Délka 1685 1480 1365 4990 --- 4990 1365 1480 1685
Báze 28. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2814 Ramena 21/18 hydraulicky 21/18 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05585 05382 04995 02710 05009 05383 05586
Báze 28. Délka 1700 1275 1330 5230 --- 5230 1330 1275 1700
Báze 28. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 28.
Báze 28. 2837 Ramena 21/15 hydraulicky 21/15 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 05738 05736
07797 02710 07796
05735 05737
Báze 28. Délka 3180 1355
4990 --- 4990
1355 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3
10 4 10
3 6
Báze 28.
Báze 28. 2838 Ramena 21/15 ručně 21/15 per Hand
Báze 28. Č. položky 05738 05736
07797 02710 07796
05735 05737
Báze 28. Délka 3180 1355
4990 --- 4990
1355 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3
10 4 10
3 6
Báze 28.
Báze 28. 2844 Ramena 21/12 hydraulicky 21/12 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 06341 07799 09785 02710 09784 07798 06340
Báze 28. Délka 3180 1365 4990
4990 1365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2845 Ramena 21/12 ručně 21/12 per Hand
Báze 28. Č. položky 06341 10443 07797 02710 07796 10442 06340
Báze 28. Délka 3180 1365 4990 --- 4990 1365 3180
Báze 28. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 28.
Báze 28. 2839 Ramena 20 20
Báze 28. Č. položky 08419 07799 07797 02710 07796 07798 08418
Báze 28. Délka 2680 1365 4990 --- 4990 1365 2680
Báze 28. Počet trysek 5 3 10 4 10 3 5
Báze 28.
Báze 28. 2846 Ramena 20/12 hydraulicky 20/12 hydraulisch
Báze 28. Č. položky 08419 07799 09785 02710 09784 07798 08418
Báze 28. Délka 2680 1365 4990
4990 1365 2680
Báze 28. Počet trysek 5 3 10 4 10 3 5
Báze 28.
Báze 28. 2847 Ramena 20/12 ručně 20/12 per Hand
Báze 28. Č. položky 08419 10443 07797 02710 07796 10442 08418
Báze 28. Délka 2680 1365 4990 --- 4990 1365 2680
Báze 28. Počet trysek 5 3 10 4 10 3 5
Báze 28.
Báze 24. 2401 Ramena 28 Inuma 28 Inuma
Báze 24. Č. položky 05487 05380 05734 04993 02710 05007 05733 05381 05488
Báze 24. Délka 2920 1545 3330 5230
5230 3330 1545 2920
Báze 24. Počet trysek 6 3 7 10 4 10 7 3 6
Báze 24.
Báze 24. 2402 Ramena 27 Inuma 27 Inuma
Báze 24. Č. položky 05487 05380 05376 04993 02710 05007 05377 05381 05488
Báze 24. Délka 2920 1545 2830 5230
5230 2830 1545 2920
Báze 24. Počet trysek 6 3 6 10 4 10 6 3 6
Báze 24.
Báze 24. 2403 Ramena 24 24
Báze 24. Č. položky 05003 05162 04993 02710 05007 05152 05020
Báze 24. Délka 2970 2830 5230
5230 2830 2970
Báze 24. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 24.
Báze 24. 2404 Ramena 24/22 ručně 24/22 per Hand
Báze 24. Č. položky 05581 05162 04993 02710 05007 05152 05582
Báze 24. Délka 1200 1775 2830 5230
5230 2830 1775 1200
Báze 24. Počet trysek 2 4 6 10 4 10 6 4 2
Báze 24.
Báze 24. 2405 Rameno 24/21 ručně 24/21 per Hand
Báze 24. Č. položky 05580 05162 04993 02710 05007 05152 05579
Báze 24. Délka 1700 1275 2830 5230
5230 2830 1275 1700
Báze 24. Počet trysek 3 3 6 10 4 10 6 3 3
Báze 24.
Báze 24. 2406 Ramena 24/20 ručně 24/20 per Hand
Báze 24. Č. položky 05577 05162 04993 02710 05007 05152 05578
Báze 24. Délka 2200 775 2830 5230
5230 2830 775 2200
Báze 24. Počet trysek 4 2 6 10 4 10 6 2 4
Báze 24.
Báze 24. 2407 Ramena 24/18 ručně 2x jištěné 24/18 per Hand 2.Sicherung
Báze 24. Č. položky 05004 05163 04993 02710 05007 05153 05021
Báze 24. Délka 2970 2750 5230
5230 2750 2970
Báze 24. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 24.
Báze 24. 2408 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 24. Č. položky 05004 05162 04993 02710 05007 05152 05021
Báze 24. Délka 2970 3330 5230
5230 3330 2970
Báze 24. Počet trysek 6 6 10 4 10 6 6
Báze 24.
Báze 24. 2409 Ramena 21 21
Báze 24. Č. položky 05003 05382 04993 02710 05007 05383 05020
Báze 24. Délka 2970 1330 5230
5230 1330 2970
Báze 24. Počet trysek 6 3 10 4 10 3 6
Báze 24.
Báze 24. 2410 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 24. Č. položky 05580 05382 04993 02710 05007 05383 05579
Báze 24. Délka 1700 1275 1330 5230
5230 1330 1275 1700
Báze 24. Počet trysek 3 3 3 10 4 10 3 3 3
Báze 24.
Báze 24z. 24z01 Ramena 27 Inuma 27 Inuma
Báze 24z. Č. položky 05487 05380 05734 04994 02710 05008 05733 05381 05488
Báze 24z. Délka 2920 1545 3330 4730
4730 3330 1545 2920
Báze 24z. Počet trysek 6 3 7 9 4 9 7 3 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z02 Ramena 24 Inuma 24 Inuma
Báze 24z. Č. položky 05003 05164 04994 02710 05008 05154 05020
Báze 24z. Délka 2970 3330 4730
4730 3330 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 7 9 4 9 7 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z03 Ramena 24/22 ručně 24/22 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05581 05164 04994 02710 05008 05154 05582
Báze 24z. Délka 1200 1775 3330 4730
4730 3330 1775 1200
Báze 24z. Počet trysek 2 4 7 9 4 9 7 4 2
Báze 24z.
Báze 24z. 24z04 Rameno 24/21 ručně 24/21 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05580 05164 04994 02710 05008 05154 05579
Báze 24z. Délka 1700 1275 3330 4730
4730 3330 1275 1700
Báze 24z. Počet trysek 3 3 7 9 4 9 7 3 3
Báze 24z.
Báze 24z. 24z05 Ramena 24/20 ručně 24/20 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05577 05164 04994 02710 05008 05154 05578
Báze 24z. Délka 2200 775 3330 4730
4730 3330 775 2200
Báze 24z. Počet trysek 4 2 7 9 4 9 7 2 4
Báze 24z.
Báze 24z. 24z06 Ramena 24/18 ručně 2x jištěné 24/18 per Hand 2.Sicherung
Báze 24z. Č. položky 05004 07408 04994 02710 05008 07407 05021
Báze 24z. Délka 2970 3250 4730
4730 3250 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 7 9 4 9 7 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z07 Ramena 24/18 ručně 24/18 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05004 05164 04994 02710 05008 05154 05021
Báze 24z. Délka 2970 3330 4730
4730 3330 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 7 9 4 9 7 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z08 Ramena 21 21
Báze 24z. Č. položky 05003 07410 04994 02710 05008 07409 05020
Báze 24z. Délka 2970 1830 4730
4730 1830 2970
Báze 24z. Počet trysek 6 4 9 4 9 4 6
Báze 24z.
Báze 24z. 24z09 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 24z. Č. položky 05580 07410 04994 02710 05008 07409 05579
Báze 24z. Délka 1700 1275 1830 4730
4730 1830 1275 1700
Báze 24z. Počet trysek 3 3 4 9 4 9 4 3 3
Báze 24z.
Báze 21. 2104 Ramena 21 21
Báze 21. Č. položky 09268 09373 09368 02709 09367 09372 09267
Báze 21. Délka 2970 2140 4485 --- 4485 2140 2970
Báze 21. Počet trysek 6 4 9 4 9 4 6
Báze 21.
Báze 21. 2101 Ramena 21 21
Báze 21. Č. položky 05003 05161 04992 02709 05006 05151 05020
Báze 21. Délka 2970 2215 4485 --- 4485 2215 2970
Báze 21. Počet trysek 6 4 9 4 9 4 6
Báze 21.
Báze 21. 2107 Ramena 21/18 odnímatelné 21/18
Báze 21. Č. položky 07563 07561 09373 09368 02709 09367 09372 07560 07562
Báze 21. Délka 1700 1275 2140 4485 --- 4485 2140 1275 1700
Báze 21. Počet trysek 3 3 4 9 4 9 4 3 3
Báze 21.
Báze 21. 2102 Ramena 21/18 ručně 21/18 per Hand
Báze 21. Č. položky 05580 05161 04992 02709 05006 05151 05579
Báze 21. Délka 1700 1275 2215 4485 --- 4485 2215 1275 1700
Báze 21. Počet trysek 3 3 4 9 4 9 4 3 3
Báze 21.
Báze 21. 2105 Ramena 20 20
Báze 21. Č. položky 09280 09373 09368 02709 09367 09372 09279
Báze 21. Délka 2470 2140 4485 --- 4485 2140 2470
Báze 21. Počet trysek 5 4 9 4 9 4 5
Báze 21.
Báze 21. 2103 Ramena 20 20
Báze 21. Č. položky 05002 05161 04992 02709 05006 05151 05019
Báze 21. Délka 2475 2215 4485 --- 4485 2215 2475
Báze 21. Počet trysek 5 4 9 4 9 4 5
Báze 21.
Báze 21. 2106 Ramena 20/18 odnímatelné 20/18
Báze 21. Č. položky 09215 09213 09373 09368 02709 09367 09372 09212 09214
Báze 21. Délka 1200 1270 2140 4485 --- 4485 2140 1270 1200
Báze 21. Počet trysek 2 3 4 9 4 9 4 3 2
Báze 21.
Báze 18. 1804 Ramena 18 18
Báze 18. Č. položky 09969 X 09859 02708 09858 X 09968
Báze 18. Délka 3860 X 4250 --- 4250 X 3860
Báze 18. Počet trysek 8 X 8 4 8 X 8
Báze 18.
Báze 18. 1801 Ramena 18 18
Báze 18. Č. položky 05000 X 04991 02708 05005 X 05017
Báze 18. Délka 3850 X 4250 --- 4250 X 3850
Báze 18. Počet trysek 8 X 8 4 8 X 8
Báze 18.
Báze 18. 1802 Ramena 16 16
Báze 18. Č. položky 05732 X 04991 02708 05005 X 05731
Báze 18. Délka 2850 X 4250 --- 4250 X 2850
Báze 18. Počet trysek 6 X 8 4 8 X 6
Báze 18.
Báze 18. 1803 Ramena 15 15
Báze 18. Č. položky 07460 X 04991 02708 05005 X 07459
Báze 18. Délka 1350 X 4250 --- 4250 X 1350
Báze 18. Počet trysek 5 X 8 4 8 X 5
Báze 18.
Báze 18. 1805 Ramena 15 15
Báze 18. Č. položky 07460 X 09859 02708 09858 X 07459
Báze 18. Délka 1350 X 4250 --- 4250 X 1350
Báze 18. Počet trysek 5 X 8 4 8 X 5