Přihlásit
č.: nová
Zvolený typ stroje:
Hlavní záběr: ---
Sekcí celkem:   (v základu jsou sekce)
Rozdělení: ---

EDS-Modul

varianta držáků trysek počet ks EDS modulů na 1m ramen záběr ramen [m] celkem EDS modulů
0800 0,5 15 8
0801 0,5   0
0802 1   0
0803 1   0
0805 1   0
0806 1   0
0807 1   0
0810 2   0
0813 2   0